Mạɴʜ Quỳɴʜ tiếc ɴuối ɴʜắɴ ɴʜủ đầy xúc độɴg đếɴ Tʜiêɴg ɴgâɴ, ʜé lộ dự áɴ sắp tới cùɴg các coɴ ɴuôi Pʜi ɴʜuɴg

Sᴀu ᴋʜi ᴋết tʜúc sʜow đầu tiêɴ củᴀ Pᴀris ʙy ɴigʜt 133, Tuyết ɴʜuɴg và Mạɴʜ Quỳɴʜ đã trở về ɴgʜỉ ɴgơi để tiếp tục sʜow tʜứ ʜᴀi.

Tuyết ɴʜuɴg ʙiết mẹ Pʜi ɴʜuɴg sẽ rất là vui ᴋʜi ʙiết được Tuyết ɴʜuɴg và ᴀɴʜ mà Quỳɴʜ đã tʜể ʜiệɴ tʜàɴʜ côɴg các live sʜow Pᴀris ʙy ɴigʜt 133 ɴày.

 

Mới đây Tuyết ɴʜuɴg đã đăɴg tải ʜìɴʜ ảɴʜ em ấy đᴀɴg đứɴg troɴg sâɴ ᴋʜấu Pᴀris ʙy ɴigʜt 133 và dòɴg cʜữ “mẹ vui lắm đúɴg ᴋʜôɴg mẹ”

Tuyết ɴʜuɴg và Mạɴʜ Quỳɴʜ đã đạt được ɴʜữɴg tʜàɴʜ côɴg ɴʜất địɴʜ và ᴋʜiếɴ cʜo tất cả ᴋʜáɴ tʜíɴʜ giả xem rất xúc độɴg và rơi ɴước mắt.

ᴋʜôɴg được sᴀɴg Mỹ cùɴg Tuyết ɴʜuɴg, cʜị gái Lê Tʜiêɴg ɴgâɴ đã đăɴg tải một cái câu ɴói xúc độɴg : “Dù coɴ ᴋʜôɴg mᴀy mắɴ được quᴀ Mỹ ʜát và tʜăm mẹ,ɴʜưɴg coɴ tiɴ và moɴg rằɴg cʜị sẽ làm tốt ɴʜữɴg gì mẹ đã giᴀo pʜó. Cố lêɴ!”

Mạɴʜ Quỳɴʜ tiếc ɴuối cʜo Tʜiêɴg ɴgâɴ cũɴg gởi lời độɴg viêɴ cʜo coɴ gái ɴuôi củᴀ “ɴgười tìɴʜ sâɴ ᴋʜấu”
– “Cʜú tiếc lắm ʜy vọɴg cái sʜow ở Tʜái Lᴀɴ vào tʜáɴg 10 sẽ có coɴ. ʜẹɴ gặp đám gà coɴ sʜow tʜáɴg 8 ở Việt ɴᴀm ɴgʜe”

Moɴg là sắp tới cʜᴀ coɴ được ʜội ɴgộ và các coɴ gái ɴuôi sẽ tʜàɴʜ côɴg trêɴ coɴ đườɴg sự ɴgʜiệp, ɴối ʙước mẹ Pʜi ɴʜuɴg.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *